21 квітня 2019 року у офіційному виданні Верховної Ради України було опубліковано Кодекс України з питань банкрутства (далі по тексту – кодекс), у зв’язку з чим він набрав чинності. Але введення його в дію відбудеться 21.10.2019 року, тобто через пів року після набрання чинності, крім окремих положень про створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, які будуть введені в дію через 3 місяці після набрання кодексом чинності.

Кодекс складається з чотирьох книг. Перша книга викладає загальні положення про банкрутство. Друга книга регулює діяльність арбітражного керуючого. Третя викладає питання банкрутства юридичних осіб, а четверта регулює відновлення платоспроможності фізичних осіб.

Даним кодексом впроваджуються докорінні зміни у порядку відновлення платоспроможності боржника чи визнанні його банкрутом.

Новим стане для арбітражних керуючих їх самоорганізація. Так не пізніше місяця після вступу в дію кодексу повинна бути створена єдина саморегулівна організація арбітражних керуючих, на установчому з’їзді арбітражних керуючих України, де і повинно бути затверджено її статут, обрано Раду арбітражних керуючих, створено ревізійну комісію та прийнято положення про ці органи. Відповідальним за організацію установчого з’їзду визначено Міністерство юстиції України, яке в свою чергу повинно повідомити на своєму сайті не менш, як за 10 днів всю необхідну інформацію. Така саморегулівна організація арбітражних керуючих є некомерційною професійною організацією, що об’єднує ВСІХ арбітражних керуючих. Структура саморегулівної організації буде доволі складною і повинна включати з’їзд арбітражних керуючих регіону, раду арбітражних керуючих регіону, голову ради арбітражних керуючих регіону, Раду арбітражних керуючих України, Голову ради арбітражних керуючих України, з’їзд арбітражних керуючих України, ревізійна комісія. Також передбачено прийняття Кодексу професійної етики арбітражного керуючого який повинен бути затверджений з’їздом арбітражних керуючих України.

Передбачено, до вступу кодексу в дію, створення та запровадження електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків. Кодексом закладаються основи продажу майна боржників через електронні аукціони, що повинен забезпечити доступний, відкритий продаж майна за найвищою запропонованою ціною, уникнути старих «схем» та  корупційної складової.

Кодексом впроваджуються позитивні зміни у підставах відкриття справи про банкрутство. З вступом в дію кодексу зникає необхідність доводити безспірність вимог кредитора через рішення суду і постанову про відкриття виконавчого провадження. Також для боржників – юридичних осіб зникає межа суми боргу з якою можливо звернутись до суду щодо відкриття провадження про банкрутство. Такі зміни зекономлять час та нададуть можливість кредиторам вчасно зреагувати на дії боржника, зменшать можливість виведення майна від боржників з метою ухилення від повернення боргів.

Вводиться новий інститут відновлення платоспроможності фізичної особи. Такі справи про неплатоспроможність фізичної особи (в тому числі і фізичної особи підприємця) будуть розглядатись господарськими судами за територіальною підсудністю. Провадження в таких справах може бути відкрито ЛИШЕ ЗА ЗАЯВОЮ БОРЖНИКА. Такий боржник може звернутися до суду у разі якщо розмір простроченої заборгованості перед кредитором(ми) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; припинено погашення планових місячних платежів в тому числі кредитних у розмірі більш 50 % упродовж 2х місяців; у виконавчому провадженні стосовно боржника ухвалено постанову про відсутність майна; можуть бути надані й інші обставини загрози неплатоспроможності.

З відкриттям провадження про неплатоспроможність протягом 120 днів вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, що закінчується винесенням ухвали про затвердження плану реструктуризації боргів або ухвали про перехід до процедури погашення боргів.

За закінченням розгляду справи про неплатоспроможність суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі і виносить рішення про звільнення боржника фізичної особи від боргів, окрім боргів по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати аліментів, виконання вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.

З дня введення в дію кодексу, тобто з 21 квітня, втратять чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Також кодексом запроваджується особливості розгляду певних категорій боржників, таких, як страховики, професійні учасники ринку цінних паперів, емітентів, управителів іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва, управителя фонду операцій з нерухомістю, фермерських господарств, державних підприємств. Визначені особливості у справах про банкрутство пов’язане з іноземною процедурою банкрутства.

Необхідно звернути увагу, що після введення в дію кодексу всі справи, крім тих де проводиться процедура санації, повинні розглядатись за правилами зазначеного кодексу.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search