Яку інформацію необхідно вказувати у розписці про отримання коштів у борг

Доволі поширена ситуація в житті, коли Вас просять позичити гроші Ваші знайомі, родичі, співробітники.

Тож, у разі, якщо ви вирішите допомогти Вашому знайомому та позичити йому кошти у борг, Вам необхідно знати, як це зробити вірно, щоб у подальшому, можливо було захистити свої права, та повернути такий борг.

Законодавством передбачено, що на підтвердження передання позичальнику грошей може бути складена розписка про отримання ним коштів у борг.

Зазначена, розписка про отримання боргу, буде підтвердженням, як укладення договору позики, так і погодженням його умов, а також і підтвердженням отримання позичальником грошових коштів у борг.

Для досягнення мети, з якою така розписка укладається, вона повинна правильно бути складена, та містити всю необхідну інформацію щодо позики.        

Законодавство України не містить переліку необхідних даних (реквізитів), які необхідно зазначити у розписці про отримання коштів у борг

Спираючись на власний досвід та сталу практику судів, можливо зробити висновок, що обов’язковими складовими розписки про отримання грошових коштів у борг є:

  • Прізвище, ім’я, По батькові особи позичальника;
  • Реєстраційні дані особи позичальника (ідентифікаційний код, серія та номер паспорту та коли і ким виданий, місце реєстрації проживання);
  • Сума грошових коштів цифрою та прописом та валюта у якій ці кошти отримує позичальник;
  • Зобов’язання позичальника повернути позикодавцю (тобто Вам) отримані ним у борг кошти;
  • Строк на який отримується позика або конкретна дата чи подія за настання якої позичальник повинен повернути гроші;
  • Місце складання розписки;
  • Дата і підпис позичальника (особи, яка склала розписку).

Поширеною є практика залучення до складання розписки і передачі коштів свідків. В такому випадку, їх теж (у якості свідків), можливо, зазначити у розписці, але їх залучення не є обов’язковим, а інколи, навіть, може зіграти не на користь Вам.

Звертаю Вашу увагу, що розписка повинна бути складена і підписана особисто позичальником, що в подальшому звільнить Вас від судових спорів щодо її дійсності та можливості визнання її недійсною.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search