Стаж роботи секретарем у суді необхідно враховувати до юридичного

Для кандидатів на роботу з певних юридичних професій законом вимагається наявність вищої юридичної освіти, а також наявність стажу в галузі права.

Наприклад ст. 27 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. 

Аналогічно і в Законі України Про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.  Схожі вимоги є і для інших професій в галузі права.

Останнім часом існувала певна невизначеність щодо врахування до юридичного стажу роботу секретарем у судах.

21.08.2018 року в цьому спорі поставила крапку Велика Палата Верховного Суду зазначивши про необхідність врахування в юридичний стаж роботу секретаря судових засідань а також головного спеціаліста із судової статистики, головного спеціаліста із судової статистики відділу кадрової та аналітично-статистичної роботи.

Так Велика Палата Верховного Суду мотивувала своє рішення тим, що для працевлаштування до суду секретарем судових засідань аналізуючи посадову інструкцію секретаря судових засідань та визначене законодавством поняття «стаж роботи у галузі права» необхідно враховувати такий стаж з моменту отримання вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Також Велика Палата Верховного суду вказала, що у випадку роботи головним спеціалістом із судової статистики посадовою інструкцією взагалі передбачено призначення на посаду особи, яка має вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, та необхідність врахування такого стажу до стажу роботи в галузі права.

Частиною 5 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. З текстом Постанови Верховного Суду можливо ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/76673343 .

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search