Кошти за продаж автомобілю по довіреності негайно повертаються його власнику

В наший час дуже поширеним стали продажі авто на підставі довіреності, виданій довіреній особі (повіреному) власником такого автомобілю. З поширенням таких продажів збільшилась чисельність махінацій та шахрайських дій з відчуженням цих автомобілів. В певних випадках страждають самі власники автомобілів. За попередньою домовленістю і згодою власника та повіреного, власник видавши довіреність на повіреного вважає, що його автомобіль буде продано за за найвищою ціною та кошти передано йому одразу після продажу. Та не завжди так все добре складається і через певний час повірений на продаж авто перестає відповідати на телефонні дзвінки, або навпаки вигадує різні історії, тільки щоб не повернути кошти.

Захиститися від таких нечесних авто бізнесменів можливо через суд звернувшись з позовом до повіреного про стягнення коштів отриманих від продажу автомобілю.  

Всі власники мають право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним, що гарантується Конституцією України

В Україні кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Якщо власником автомобілю було видано довіреність іншій особі на продаж автомобілю то вважається, що вони уклали усний договір доручення на продаж автомобілю.

Договором доручення вважається договір, в якому одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. А зміст доручення може також бути викладений і в виданій власником довіреності.

За для повного і належного виконання обов’язків повірений зобов’язаний:

  • повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;
  • після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;
  • НЕГАЙНО передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Таким чином, законодавством чітко визначено дії повіреного по закінченню виконання договору доручення, зокрема, негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення. В свою чергу особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно.

Отже в разі порушення договору доручення між двома сторонами в тому числі і усного, за наслідком якого було видано довіреність на продаж автомобілю, порушене право на повернення коштів від продажу автомобілю може бути відновлене судом.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search