Кому та з якого часу платити по кредитному договором у разі заміни банку на іншого кредитора

Зараз, часто звертаються за консультацією клієнти, позичальники неплатоспроможних банків з приводу відступлення вимог по кредитному договору до них та повернення ними за такими кредитами коштів.

Консультуються з приводу тиску на них представниками компаній, які начебто придбали вимоги по таким кредитам. Як правило, в таких випадках, найчастіше, телефонує представник компанії, яка, начебто, придбала право вимоги по кредитному договору до клієнта банку, тобто замінила у такому кредитному договорі кредитора, та повідомляє про те, що ви повинні сплатити заборгованість по цьому кредиту вже на їх рахунок. Реквізити рахунків, компанії можуть направляти вам смс повідомленням або, за проханням, будь яким іншим способом. Часто навіть, такі компанії направляють листи з вимогами та реквізитами поштою на адреси позичальників. Після отримання таких вимог та реквізитів, через певний час, у разі несплати за такими реквізитами коштів дані організації починають докучливо вимагати сплати коштів по цьому кредиту. Зазвичай їхні вимоги переходять навіть до погроз про виїзд особливої групи або колекторів за адресою проживання, опис майна, що в ньому знаходиться, звернення до суду з позовом про стягнення коштів або звернення в правоохоронні органи з заявою про злочин. Не зважайте на такі дзвінки, оскільки викладену ними інформацію ви в подальшому не зможете підтвердити.

Вам навіть не відомо чи дійсно з вами спілкується та особа яка вам представилась та є працівником такої організації, не кажучи вже про перехід прав вимоги по кредиту. Листи також майже завжди не містять необхідних реквізитів, підписів, печаток та іншого, а отже і не будуть доказом відступлення.    

Відповідно до вимог цивільного законодавства та власного досвіду рекомендую спочатку отримати дійсну, достовірну інформацію про відступлення прав вимоги за вашим кредитним договором від банку де було Вами отримано кредит до фінансової компанії яка придбала право вимоги за ним. Такої інформації у відкритому доступі немає, оскільки вона містить персональні данні позичальника, а також банківську таємницю, отже отримати її можливо за зверненням про надання інформації. Такі звернення про підтвердження відступлення прав вимоги по кредиту необхідно направити до банку де було отримано вами кредит (який відступає право вимоги) та до організації яка повідомляє вам, що придбала право вимоги по такому договору. В запиті обов’язково треба запросити надати завірену належним чином копію договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги або факторингу, для підтвердження укладення такого договору щодо вас та можливості ознайомлення з умовами такого договору для вирішення подальших правильних дій за кредитом з новим кредитором. А також можливо запитати копії і інших необхідних вам документів по кредиту. Цивільним законодавством встановлено, що первісний кредитор у зобов’язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, а отже інформація та документи повинні бути надані вам.

Інколи на такі запити банки та фінансові організації відмовляються надавати інформацію та копії договорів, додатків до них, витягів, посилаючись на банківську таємницю. Такі їхні дії є протиправними, оскільки будь яка інформація що стосується особи не може становити для нього таємницю. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, що встановлено законом про інформацію, тож зазначайте про таке одразу або повторно вимагайте надання з посиланням на такий припис закону.

Ви повинні знати, що відповідно до цивільного законодавства боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов’язанні.

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Уразі нехтуванням такими правами ви ризикуєте стати жертвами шахраїв, оскільки дуже часто таким способом діють шахраї, і після сплати їм коштів може з’ясуватись, що ваш кредит відступлено не було і кошти які ви сплати, на погашення кредиту не пішли. Повернути від шахраїв дані кошти практично неможливо, а дійсний кредитор буде вимагати оплати йому цих коштів. 

Отже вирішуйте кому та куди сплачувати кошти по кредитному договору лише на підставі дійсної та достовірної інформації про кредитора наданої вам належним чином.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search