Вкладники неплатоспроможних банків вчасно подавайте «Вимогу»

Все більшає кількість неплатоспроможних банків, до яких введено тимчасову адміністрацію, які ліквідуються. В таких банках починає діяти спеціальна державна установа – «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», представник якого (уповноважена особа), так би мовити, намагається відновити стабільну діяльність банку, а в подальшому «захистити права» вкладників (кредиторів) банку.

Всі Банки в Україні які отримали ліцензію є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки участь в ньому є обов’язковою.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» зобов’язаний кожному клієнту банку, фізичній особі, яка уклала (або укладено на її користь) договір вкладу або депозиту, відкриття банківського рахунку відшкодувати кошти за його вкладом у порядку визначеному Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».    

Для отримання коштів від неплатоспроможного банку кредитору, вкладнику необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду, заявити про свою Вимогу до банку.

Фізичним особам, вкладникам, якщо сума вкладу не перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, можливо не заявляти про свої вимоги.

Публікація відомостей про введення тимчасової адміністрації до банку, про відкликання банківської ліцензії, про ліквідацію банку розміщується на офіційній сторінці «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» в мережі Інтернет, а також в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України». 

Після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей уповноважена особа Фонду припиняє приймання вимог кредиторів. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах 200 000 (двісті тисяч) гривень. Після спливу цього строку практично неможливо поновити строк для включення кредитора до реєстру акцептованих вимог кредиторів такого банку, що підтверджується рішеннями Верховного суду. Наприклад Постановою Верховного суду від 10.05.2018 року по справі 910/7421/17

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search