Вимоги до позовної заяви у цивільному провадженні

В даний час, багато громадян, у нескладних справах, наприклад розірвання шлюбу, стягнення аліментів, стягнення заробітної плати або стягнення боргу по розписці намагаються відновити свої порушені права через суд самостійно. Їм в пригоді стануть дані поради оскільки звернення до суду передбачає певний порядок.

Здійснення цивільного судочинства встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України (ЦПКУ).

Одним з можливих варіантів поновлення порушених цивільних прав особи є звернення до суду з цивільним позовом (позовне провадження). Всі необхідні реквізити позовної заяви можете також знайти в ЦПКУ.  

Цивільним процесуальним кодексом України встановлено, що позов подається до суду шляхом подання позовної заяви у письмовій формі. Та при складанні позовної заяви у письмовій формі позивачем повинно бути додержано зміст позовної заяви.

Така позовна заява повинна містити в обов’язковому порядку:

 • Найменування суду, до якого подається така позовна заява (позов);
 • Найменування юридичної особи або Прізвище Ім’я По батькові фізичної особи сторін (позивача, відповідача), учасників справи (третіх осіб), їх місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс вказаної адреси, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків, в разі відсутності дані паспорта громадянина України (якщо такі дані відомі позивачу), відомі номери зв’язку та офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти;
 • Ціну позову визначену відповідно до ст. 176 ЦПК України, в разі, якщо позов підлягає грошовій оцінці. Якщо не підлягає грошовій оцінці бажано зазначити, що такий позов є немайновим, оскільки для певних суддів це буде підставою для залишення позову без руху і завдасть небажаних затягувань розгляду справи;
 • Зміст позовних вимог до відповідача по справі, тобто способи захисту порушених прав позивача, які він просить застосувати суд;
 • Обставини, якими позивач обґрунтовує звернення до суду та необхідність захисту його прав судом та зазначення доказів якими таке підтверджується;
 • Відомості про вжиття заходів досудового регулювання спору, якщо такі проводились (проведення переговорів, надіслання вимог, претензій та інші). Також у разі зазначення таких заходів необхідно надати докази їх проведення.
 • Перелік доказів, які додаються до позову. В разі неможливості подання певних доказів разом з позовом необхідно зазначити про таке. Якщо докази подаються в копіях необхідно зазначити в кого містяться оригінали даних доказів.
 • Попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, які поніс (планує понести) позивач. В разі відсутності витрат у зв’язку бажано також зазначити про це.
 • Підтвердження позивача про те, що ним не подано аналогічного позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. Таке підтвердження може зазначатися в позовній заяві, повідомленням про таке суд, що судами приймається достатнім.
 • Дата підписання (подання) позову, підпис позивача (його представника), прізвище та ініціали підписанта (позивача або представника).

Вище зазначено, що в позовній заяві позивач вказує документи, які додаються до такої заяви. ЦПКУ визначає перелік документів які повинен додати позивач:

 • копії цієї позовної заяви з усіма додатками які до неї додаються, відповідно до кількості учасників справи (відповідач та треті особи). Але винятком з таких є позови у справах з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в яких подання копій позову з додатками для учасників справи непотрібно.
 • Клопотання, заяви позивача про звільнення від сплати, зменшення, розстрочення судового збору, призначення у справі експертизи, витребування доказів та інші. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребовування.   
 • документи, що підтверджують сплату судового збору. У разі підстав для звільнення, зменшення, розстрочення про таке повинно бути зазначено у позові та додано відповідні докази підтверджуючі таке. 
 • Докази, які підтверджують обставини викладені у позові в оригіналі у разі подання письмових чи електронних доказів можливо подати засвідчені належним чином їх копії. Позивач підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу своїм підписом з зазначенням дати засвідчення.
 • У разі подання позову представником обов’язково подається документ, що підтверджує повноваження представника.

Якщо ви вважаєте за необхідне зазначити інші дані у позовній заяві – зазначайте, оскільки таке передбачено процесуальним законом. Зверніть увагу, що не зазначення хоча б одного визначеного пункту або не подання визначених необхідними документів може стати підставою для залишення судом Вашого позову без руху, а в разі не усунення таких недоліків повернення Вам позову.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search